Tisková zpráva Q1/2021

Celková čistá realizovaná poptávka v Q1 2021 meziročně poklesla o 15 %

Prague Research Forum oznamuje údaje o kancelářském trhu v Praze za 1. čtvrtletí roku 2021
  • COVID-19 měl dopad na aktivitu na trhu s vysokým podílem renegociací na úrovni 46 %
  • Míra neobsazenosti vzrostla na 7,6 %
  • Celková plocha kanceláří nabízených k okamžitému podnájmu se mezikvartálně zvýšila o 15 %
  • Přesun od spekulativní výstavby k výstavbě se zajištěnými předpronájmy je mezi developery stále běžnější
  • Plánovaný objem dokončených kanceláří v roce 2021 bude nejnižší od roku 2016
  • Během 1. čtvrtletí 2021 byla zahájena výstavba pěti projektů
  • Nejvyšší dosažitelné nájemné zůstává stabilní v rozmezí od 22,00 do 22,50 eur za metr čtvereční a měsíc

Nabídka kancelářských budov

V Praze bylo během prvního čtvrtletí roku 2021 dokončeno celkem 3 500 m2 kancelářských ploch. Nově dokončené prostory zahrnují dva rekonstruované projekty – Hybernská 1 s 1 500 m2 v Praze 1 a Olbrachtova 5 s 2 000 m2 v Praze 4. V důsledku vyloučení projektů, které nejsou pronajímány na komerční bázi, se celkový objem moderních kancelářských ploch mírně snížil na 3,69 milionu metrů čtverečních.

Kancelářská plocha v projektech v aktivní fázi výstavby čítá 199 700 m2, z toho přibližně 65 800 m2 by mělo být na trh dodáno v průběhu roku 2021 a zbývajících 133 900 m2 pak v letech 2022-2023. Během prvního čtvrtletí 2021 byla zahájena výstavba tří nových projektů a dvou rekonstrukcí. Zahájené projekty zahrnují novou výstavbu první fáze projektu Masaryčka (25 000 m2) v Praze 1, Košíře Office Park (5 300 m2) v Praze 5 a Port 7 (30 600 m2) v Praze 7 a rekonstrukci projektu Palác Dunaj (7 200 m2) v Praze 1 a Karlovo náměstí 7 (2 200 m2) v Praze 2.

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (73 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje více jak 16 %.

Celková nabídka neobsazených podnájmů v prvním čtvrtletí 2021 dosáhla 75 500 m2, což je ve srovnání s předchozím čtvrtletím nárůst o 15 % (a/nebo 11 200 m2).

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2021 objemu 90 200 m2, což představuje mezičtvrtletní pokles o 9 %, nicméně meziroční nárůst o 30 %.

Největší hrubá realizovaná poptávka v 1. čtvrtletí 2021 byla zaznamenána v městských částech Praha 4 (41 %), dále pak v Praze 5 (14 %) a Praze 7 (13 %). Nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící ve farmaceutickém průmyslu (20 %), následovány společnostmi ze sektoru IT (20 %) a společnostmi působícími v profesionálních službách (14 %).

V prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhl podíl renegociací na celkové realizované poptávce 46 %, zatímco celkový objem nově pronajatých prostor včetně předpronájmů a expanzí představoval 50 % z celkové hrubé realizované poptávky. Celkový podíl podnájmů představoval zbývající 4 %.

Významné pronájmy

Největší zveřejněnou transakcí prvního čtvrtletí 2021 bylo prodloužení nájemní smlouvy společnosti Novartis (14 300 m2) v budově Gemini B v Praze 4, následováno novým pronájmem konceptu nabízející flexibilní kancelářské plochy od společnosti Passerinvest (3 300 m2) v BB Centrum B v Praze 4, prodloužením nájemní smlouvy společnosti Sweco Hydroprojekt (2 900 m2) v projektu Táborská 31 v Praze 4 a expanzí společnosti Livesport (2 200 m2) v budově Aspira Business Centre v Praze 5.

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce v prvním čtvrtletí 2021 dosáhl 7,6 %, což je oproti výsledkům za čtvrté čtvrtletí 2020 nárůst o 60 bazických bodů. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 280 600 m2. Největší objem dostupných kanceláří byl v Praze 4 s 59 100 m2, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 6,1 %, následovala Praha 5 s 57 600 m2 a mírou neobsazenosti 9,1 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 3 s 6 400 m2 (míra neobsazenosti 5,2 %) a Praze 2 s 8 300 m2 (6,2 %).

Nájemné

I přes pokračující útlum čisté realizované poptávky a zvyšující se neobsazenost, zůstalo nejvyšší dosahované nájemné v prvním čtvrtletí roku 2021 stabilní a pohybovalo se v rozmezí 22,00 až 22,50 eur za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 eur za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města.