Tisková zpráva Q2/2020

Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 2. čtvrtletí roku 2020

Nabídka kancelářských budov

V Praze bylo během druhého čtvrtletí roku 2020 dokončeno celkem 88 000 m2 kancelářských ploch, čímž celkový objem moderních kanceláří vzrostl na 3,71 milionu m2. Nově dokončené prostory zahrnují 5 nově dokončených budov – The Flow Building v Praze 1 s 14 100 m2, Parkview v Praze 4 s 15 300 m2, DOCK IN FOUR s 20 400 m2, J&T HQ s 15 300 m2 a Praga Office&Garden s 2,100 m2 v Praze 8. Dále byly dokončeny dvě rekonstrukce projektů v Praze 4: BB Centrum B s 14 600 m2 a Sixty House s 5 500 m2.

V průběhu druhého čtvrtletí nezačala nová výstavba žádného kancelářského projektu. Zhruba 62 900 m2 moderních kancelářských prostor je v současné době ve výstavbě s plánovaným dokončeným v roce 2020 a zhruba 104 000 m2 s plánovaným dokončením v letech 2021 a 2022.

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (71 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje necelých 18 %.

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla v druhém čtvrtletí roku 2020 objemu 79 000 m2, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 14 % a meziroční pokles o 21 %.

Největší hrubá realizovaná poptávka v 1. čtvrtletí byla zaznamenána v městských částech Praha 4 (24 %), dále pak v Praze 1 (23 %) a Praze 7 (16 %). Nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící v sektoru spotřebního zboží (14 %), následovány společnostmi ze sektoru IT (12 %) a společnostmi působícími ve finančních službách (12 %).

Podíl renegociací na celkové realizované poptávce dosáhl 42,6 %, zatímco celkový objem nově pronajatých prostor včetně předpronájmů a expanzí představoval 56,2 % z celkové hrubé realizované poptávky.

Významné pronájmy

Největší transakcí druhého čtvrtletí byla renegociace společnosti Plzeňský Prazdroj (5 500 m2) v projektu Myslbek v Praze 1, následována novým pronájmem společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy (4 300 m2) v projektu Centrum Stromovka v Praze 7, renegociací společnosti CGI Logica (3 300 m2) v projektu City West C2 v Praze 5 a novým pronájmem společnosti Scott & Weber (2 600 m2) v projektu City Element v Praze 4.

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce v druhém čtvrtletí dosáhl 6,1 %, což je oproti výsledkům za první čtvrtletí 2020 nárůst o 0,8 procentního bodu. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 225 900 m2. Největší objem dostupných kanceláří byl v Praze 5 s 60 700 m2, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 9,3 %, následovala Praha 4 s 48 300 m2 a mírou neobsazenosti 4,9 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 9 s 3 100 m2 (míra neobsazenosti 2,0 %) a Praze 2 s 4 700 m2 (3,3 %).

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné se za druhé čtvrtletí pohybovalo v rozmezí 22,50 až 23,00 EUR za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 EUR za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 EUR za m2 na měsíc ve vnějších částech města.