Q2 2022: Tahouny nájemní aktivity ve druhém čtvrtletí 2022 byly firmy z oboru informačních technologií

Prague Research Forum oznamuje údaje o kancelářském trhu v Praze za 2. čtvrtletí roku 2022
  • Celková poptávka po kancelářských plochách meziročně vzrostla o 41 %
  • Ve 2. čtvrtletí 2022 byly dokončeny dvě nové kancelářské budovy
  • Objem kancelářské výstavby se meziročně zvýšil o 47 % a přesáhl 216 tisíc m2 kancelářských ploch
  • Míra neobsazenosti zůstala nezměněna na úrovni 8,4 %
  • Čistá absorpce byla ve druhém čtvrtletí pozitivní a dosáhla 1 500 m2
  • Nejvyšší dosažitelné nájemné opět vzrostlo na 25,00–25,50 eur za metr čtvereční a měsíc, avšak rozdíl v nájmu u nově dokončených a stávajících budov se nadále prohlubuje

Nabídka kancelářských budov

Na konci června 2022 činil celkový objem kancelářských ploch v Praze 3,75 mil. m². Během druhého čtvrtletí 2022 bylo v Praze celkem dokončeno 22 700 m² nových moderních kancelářských ploch. Celkem byly na trh dodány dvě nové kancelářské budovy. Na Praze 8 byla dokončena kancelářská budova Dock In Five (20 500 m2 ), která je součástí administrativního komplexu budov Dock In od společnosti Crestyl. Druhou dokončenou budovou v tomto čtvrtletí byla menší kancelářská budova Košířská brána (2 200 m²) na Praze 5. Do konce roku očekáváme dokončení dalších šesti projektů o celkové ploše 28 800 m². V aktivní fázi výstavby se na konci druhého čtvrtletí nacházelo přes 216 tisíc čtverečných metrů kancelářských ploch s plánovaným dokončením v letech 2022 až 2024.

Ve druhém čtvrtletí byla zahájena rekonstrukce první fáze industriální budovy E Factory (19 300 m²) v areálu Pragovka na Praze 9. Nová výstavba byla započata u tří kancelářských budov: Hagibor 02 (15 000 m²), Hagibor 01 (12 100 m²) v projektu Hagibor na Praze 10 a Rohan City A1 (9 300 m²) v nově vznikající čtvrti Rohan City na Praze 8.

Většinu nabídky moderních kanceláří (74 %) tvoří budovy třídy A, přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje více než 17 %.

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2022 velikosti 123 700 m2 , což představuje mezičtvrtletní pokles o 7 % a meziroční nárůst o 41 %. 

Největší hrubá realizovaná poptávka byla ve druhém čtvrtletí zaznamenána v městských částech Praha 4 (40 %), dále pak v Praze 8 (18 %) a v Praze 1 (17 %). Největší poptávka po kancelářích byla realizována firmami působícími v oboru informačních technologií (33 %), dále společnostmi z farmaceutického průmyslu (11 %) a společnostmi působícími v sektoru finančních služeb (8 %).

Ve druhém čtvrtletí 2022 dosáhl podíl renegociací na celkové realizované poptávce 32 %, zatímco celkový objem nově pronajatých prostor včetně předpronájmů a expanzí představoval 65 % z celkové hrubé realizované poptávky. Celkový podíl podnájmů představoval zbývající 3 %.

Významné pronájmy

Největší zveřejněnou transakcí druhého čtvrtletí 2022 byl předpronájem společnosti SCS Software (9 700 m²) v rozestavěné budově Roztyly Plaza v Praze 4. Následován přejednáním nájemní smlouvy blíže nespecifikované společnosti z IT sektoru (4 200 m²) v budově BesNet Centrum v Praze 4 a novým pronájmem v budově Filadelfie v kancelářském komplexu Brumlovka na Praze 4, kde developer Passerinvest připravuje již svůj druhý koncept flexibilních kanceláří FLEKSI o celkové velikosti 3 800 m².

Podíl neobsazené plochy a čistá absorpce

Čistá absorpce vyjadřuje změnu obsazených kancelářských prostor na trhu za dané období. V porovnání s předchozím čtvrtletím obsazená kancelářská plocha vzrostla o 1 500 m2 .

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce dosáhl stejné úrovně jako v předchozím čtvrtletí, míra neobsazenosti zůstala na 8,4 %. Celková plocha volných kanceláří na konci čtvrtletí činila 313 400 m2 . Největší rozloha neobsazených kanceláří se nacházela na Praze 4 (75 800 m2 ) a Praze 5 (49 300 m2 ). Naopak nejméně neobsazených ploch bylo v Praze 10 (9 800 m2 ) a Praze 2 (10 400 m2 ). Nejvyšší míra neobsazenosti byla zaznamenána v Praze 3 (26 %) a Praze 9 (22,4 %), nejnižší pak v Praze 7 (4,4 %) a Praze 8 (5,6 %).

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné v prvním čtvrtletí roku 2022 opět vzrostlo a pohybuje se v rozmezí 25,00–25,50 eur za m2 na měsíc v centru města, 16,50–18,50 eur za m2 na měsíc ve vnitřních a 14,00–16,00 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města.

Zatímco u nově dokončených budov v nejlepších lokalitách nájemné od počátku roku neustále roste, (meziročně o 13 %), tempo růstu nájmů u stávajících kancelářských budov není tak výrazné. Cenový rozdíl se tak mezi nově dokončenými a stávajícími kancelářskými objekty neustále prohlubuje a tento trend lze očekávat i v následujících obdobích.