Tisková zpráva Q3/2020

Aktivita v segmentu podpronájmů roste a zvyšuje konkurenci na kancelářském trhu

Prague Research Forum oznamuje údaje o pražském trhu s kancelářskými prostory za 3. čtvrtletí roku 2020
  • Dopady COVID-19 se začínají projevovat prudkým poklesem čisté poptávky a oddálením dokončení několika nových kancelářských projektů 
  • Navzdory současným podmínkám se stavební aktivita nezastavila, naopak pokračuje intenzivně, a to díky započaté kompletní rekonstrukci a výstavbě tří nových projektů včetně dlouho očekávaného Smíchov City
  • Mnoho developerů mění strategii ze spekulativní výstavby na výstavbu s předpronájmy; lze proto očekávat, že – nedojde-li k předpronájmům – se plánovaná výstavba bude posouvat v čase
  • Podíl podpronájmů na celkovém objemu uzavřených smluv se z dlouhodobého přibližně jednoho procenta v předchozích čtvrtletích zvýšil na sedm procent
  • Nejvyšší dosažitelné nájemné zůstává na 22,50 eurech za metr čtvereční

Nabídka kancelářských budov

V Praze bylo během třetího čtvrtletí roku 2020 dokončeno celkem 21 200 m2 kancelářských ploch, čímž celkový objem moderních kanceláří vzrostl na 3,73 milionu m2. Nově dokončené prostory zahrnují tři nově postavené budovy – AFI City 1 v Praze 9 s 15 900 m2, Administrativní budovu Českých Přístavů v Praze 7 s 2 800 m2 a Poděbradská Centrum v Praze 9 s 2 400 m2.

V průběhu třetího čtvrtletí začala nová výstavba u tří nových kancelářských projektů a jedné rekonstrukce: první fáze Smíchov City Na Knížecí (SM1) v dlouho očekávaném projektu Smíchov City v Praze 5, Florenc Gate v Praze 8, Košířská brána v Praze 5 a rekonstrukce projektu Olbrachtova 5 v Praze 4. Zhruba 26 200 m2 moderních kancelářských prostor je v současné době ve výstavbě s plánovaným dokončením do konce roku 2020 a dalších 128 600 m2 s plánovaným dokončením v letech 2021 a 2022.

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (71 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje necelých 18 %.

Celková nabídka neobsazených podpronájmů ve třetím čtvrtletí 2020 dosáhla 47 200 m2, což je ve srovnání s předchozím čtvrtletím nárůst o 9 700 m2.

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podpronájmů) dosáhla v třetím čtvrtletí roku 2020 objemu 86 200 m2, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 9 % a meziroční nárůst o 7 %.

Největší hrubá realizovaná poptávka v 3. čtvrtletí byla zaznamenána v městských částech Praha 4 (45 %), dále pak v Praze 8 (21 %) a Praze 5 (11 %). Nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící ve finančních službách (33 %), následovány společnostmi ze sektoru IT (18 %) a společnostmi působícími v profesionálních službách (7 %).

Podíl renegociací na celkové realizované poptávce dosáhl 62,4 %, zatímco celkový objem nově pronajatých prostor včetně předpronájmů a expanzí představoval 30,7 % z celkové hrubé realizované poptávky. Celkový podíl podpronájmů představoval 6,9 %.

Významné pronájmy

Největší transakcí třetího čtvrtletí bylo prodloužení nájemní smlouvy společnosti UniCredit Bank (22 900 m2) v projektu BB Centrum Filadelfie v Praze 4, následováno prodloužením nájemní smlouvy společnosti Bluelink International (3 200 m2) v projektu Florentinum v Praze 1, novým pronájmem společnosti Verizon Czech (3 200 m2) v projektu Life Building C v Praze 4 a prodloužením nájemní smlouvy společnosti Good Data (2 500 m2) v projektu Danube House v Praze 8.

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce v třetím čtvrtletí dosáhl 7,2 %, což je oproti výsledkům za druhé čtvrtletí 2020 nárůst o 1,1 procentního bodu. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 267 300 m2. Největší objem dostupných kanceláří byl v Praze 5 s 59 300 m2, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 9,1 %, následovala Praha 4 s 58 500 m2 a mírou neobsazenosti 6,1 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 2 s 5 100 m2 (míra neobsazenosti 3,7 %) a Praze 3 s 6 700 m2 (5,5 %).

Nájemné

Ačkoli se míra neobsazenosti v posledních dvou čtvrtletích zvýšila a celková aktivita zpomalila, nejvyšší dosahované nájemné za třetí čtvrtletí zůstalo stabilní a pohybovalo se v rozmezí 22,50 až 23,00 eur za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 eur za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města.